ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ЦАГ ҮЕ, ИРГЭДИЙН АМЬДРАЛ, НИЙГМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨД УЯЛДУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ.

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ЦАГ ҮЕ, ИРГЭДИЙН АМЬДРАЛ, НИЙГМИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨД УЯЛДУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ.

Уул уурхайн салбарын өсөлт авчирхын хирээр засаглал, Үндсэн хуульд томоохон сорил бий болгож байна.
Парламентын засаглалтай орнууд баялгийн хараалд өртөх нь бага байдаг. Үндсэн хуульд эрдэс баялгийн ашгийн хуваарилалтын талаар заалт байдаггүй. Ихэнх газрын баялагтай оронд энэ чиглэлийн эрх зүйн зохицуулалт байдаг.
Үндсэний хэмжээний баялгийн сан бий болгох, урт хугацаанд эдийн засгийн хямралгүй байлгаж, баталгаатай болгохыг Үндсэн хуулиараа зохицуулах асуудалд анхаарах хэрэгтэй.
Манай улс уул уурхай хөгжихийн хэрээр уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээр, үйлдвэржилтээс үүдсэн газрын буруу ашиглалтын зөрчил үүссэн. Эндээс ард иргэдийн дунд хагарал, үзэн ядалт, мөргөлдөөн, баян хоосны ялгаа зэрэг үүссэн учраас эдгээрийг Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд тусгах нь чухал.

Түүний энэ тухай УИХ дээр хэлсэн үгийг https://www.facebook.com/garamjav.ts/videos/618770848636170/  үзнэ үү.

 

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply