Татвар дарамт биш байх ёстой.

Татвар дарамт биш байх ёстой.

Татвар гэдэг бол хүчээр биш, дарамтаар бус аль болох иргэдийнхээ ухамсар, сайн дурын үндсэн дээр төлөгддөг байх ёстой. Үүний тулд ажлын байр бий болгож байгаа ААН-үүдийг дэмжих, татвар төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, тэдгээрийг урамшуулах, хөнгөлөх зэрэг оновчтой хувилбаруудыг шинэ хуулийн төсөлд тусгах хэрэгтэй.

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply