Манай улс, хүнс болон бусад нөөц хэр байгаа тухай салбарын сайдуудаас хариулт авлаа.

Манай улс, хүнс болон бусад нөөц хэр байгаа тухай салбарын сайдуудаас хариулт авлаа.

Үүсээд байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалан манай улс, хүнс болон бусад нөөц хэр байгаа тухай салбарын сайдуудаас хариулт авлаа.