МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

Улсын Их Хурлын гишүүний нэр төрийг удаа дараа гүтгэж, өмнө нь үүсгэн байгуулсан компанийн үйл ажиллагааны талаар худал, ташаа мэдээллийг олон нийтэд тарааж ёс зүйгүй авирлаж байгаа тул доорх мэдэгдлийг хүргэж байна.