ХҮЧЭЭ НЭГТГЭЕ-МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ 2018

ХҮЧЭЭ НЭГТГЭЕ-МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ 2018

Төр, хувийн хэвшил, судлаачид, иргэд олон нийт ХҮЧЭЭ НЭГТГЭН эдийн засгийн одоогийн өсөлтөө хадгалах, цаашид илүү өсөлттэй эдийн засгийг бий болгох зорилготой ХҮЧЭЭ НЭГТГЭЕ-МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ 2018 чуулганд оролцлоо. Энэ чуулганаар...